Cookie-policy

In Finnish below! 

General

This registration document is created according to the Finnish Henkilötietolaki (523/1999) 10§. Owner of the register is Papu Design Ltd 2622278-7 and it is called Papu Design Ltd’s customer register. Information is collected so that we can manage our customer relationships effortlessly and so that is pleasant to all parties. And also to makes sure that our online payments can be done via Paytrail online payment service. With the help of collected information we can ensure that service provides to its users versatile functions. If you have any questions about the Privacy Policy or our registration document you can contact customerservice@papustories.com.

What information do we collect?

When placing an order we ask for your first and last names, address and e-mail address and phone number. When you are using the service the system stores some of your actions to the database. From customers we store among other things the orders and order history, and communication within our service.

Papu Design uses cookies to enhance the quality of the service. Browsing the pages without cookies might effect to the actions so that some of the actions can not be used (i.e. signing in and adding products to the shopping cart). Papu Design uses first party cookies for signing in and shopping cart functions. Papu Design also uses third party cookies i.e. Google Analytics.

// 


Yleistä
Tämä rekisteriseloste on laadittu Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukaan. Rekisteriä ylläpitää Papu Design Oy 2622278-7 ja rekisterin nimi on Papu Design Oy:n asiakasrekisteri. Tietoja kerätään jotta asiakassuhteemme hoitaminen olisi vaivatonta ja molemmin puolin miellyttävää, ja jotta tuotteiden maksaminen onnistuu Paytrail verkkomaksupalvelun kautta. Kerättyjen tietojen avulla voimme varmistaa, että palvelu tarjoaa käyttäjilleen monipuoliset toiminnallisuudet. Jos sinulle tulee jotain kysyttävää tietosuojasta tai rekisteriselosteestamme voit ottaa yhteyttä osoitteeseen customerservice@papuoutlet.com.

Mitä tietoa keräämme?
Tilauksen tehdessäsi pyydämme sinulta etu- ja sukunimet, osoitteen sekä sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Käyttäessäsi palvelua järjestelmämme tallentaa joitakin toimintojasi tietokantaan. Asiakkailta tallennamme järjestelmään muun muassa tilaukset ja tilaushistorian, sekä kommunikoinnin palvelussamme.

Tietosuoja
Tiedot saadaan k. Saatuja tietoja ei luovuteta verkkopalvelun ulkopuolisille kolmansille tahoille, eikä EU:n ulkopuolelle. Palveluntarjoaja voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Jos yrityksen omistajuudessa tapahtuu uudelleen järjestelyjä siinä tapauksessa saatamme luovuttaa tietoja uusille tahoille


Palveluun on sisäänrakennettu tiukka pääsynhallinta, joka estää ulkopuolisten pääsyn palvelun sekä muiden käyttäjien tietoihin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteristä ei säilytetä paperitulostetta.


Palvelu käyttää erilaisia sosiaalisen median komponentteja, joiden avulla käyttäjä voi siirtää tietoja erilaisiin sosiaalisiin medioihin. Suosittelemme tutustumaan kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaselosteen.


Evästeiden käyttö
Palvelussa käytetään evästeitä (eng. cookie) joilla parannetaan palvelun laatua. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa palvelun toimintaan siten, että joitain toimintoja ei voida käyttää (kuten kirjautuminen ja tuotteiden lisääminen ostoskoriin). Palvelu käyttää ensimmäisen osapuolen evästeitä joita käytetään muun muassa kirjautumiseen ja ostoskoritoimintoon. Lisäksi palvelussa käyttää kolmannen osapuolen evästeitä joita on muun muassa Google Analytics.